Kantoor

 

Jures Advocaten werd opgericht in 2015.

 

Het kantoor treedt op voor particulieren, zelfstandigen en bedrijven. 

 

Het zoeken naar een oplossing buiten de rechtbank om wordt daarbij steeds vooropgesteld, hetzij door het verlenen van het nodige advies, hetzij door te bemiddelen tussen partijen.

 

In laatste instantie zal er worden geopteerd voor het opstarten van een gerechtelijke procedure, waarbij een goede afhandeling tegen een correct ereloon steeds voor ogen wordt gehouden.

 

Jures Advocaten zal u hierin kunnen bijstaan met de nodige raad en daad.

 

Kortom, voor Jures Advocaten staat het belang van de cliënt steeds centraal.

Een advocaat, beter vroeg dan laat!