Tarieven

Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons).

 

Er bestaan geen vaste tarieven. Een advocaat bepaalt zelf welke financiële afspraken hij met zijn cliënt maakt.

 

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend:

 

• Volgens een uurtarief: de advocaat zal het aantal uren dat hij aan de zaak werkte vermenigvuldigen met het uurtarief. U kunt vragen om op regelmatige tijdstippen op de hoogte te worden gehouden van het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief hangt af van de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, of de zaak dringend is, de aard van de zaak enz.

• Volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage.

• Volgens de geleverde prestaties: de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.

• Vast bedrag: de cliënt en de advocaat komen een totaalbedrag overeen.

• Jaarcontract: deze methode wordt vaak toegepast door bedrijven die verschillende zaken aan dezelfde advocaat bezorgen.

U kunt vooraf aan uw advocaat een schatting vragen van de kosten en het ereloon.

 

Maak daarover duidelijke afspraken. Wij raden u aan om de financiële kant van uw dossier regelmatig met uw raadsman te bespreken en te evalueren.

 

Vaak is het moeilijk om bij aanvang een nauwkeurige schatting van de kosten te geven.

 

Hoe een zaak precies zal verlopen, hangt af van verschillende factoren.

 

Het kan dus gebeuren dat uw advocaat meer tijd nodig heeft dan hij eerst had gedacht.

 

Hij moet u tijdig informeren over dit extra werk en u de extra kosten meedelen.

 

Vraag hiernaar bij de bespreking van uw dossier.

 

Heel vaak worden er voorschotten (provisies) gevraagd.

 

Eventueel kunt u de betaling spreiden.

 

In een procedure zijn er ook nog gerechtskosten (van de rechtbank en de gerechtsdeurwaarder). Die moet u betalen, tenzij de rechter beslist dat de tegenpartij ze geheel of gedeeltelijk moet betalen samen met de rechtsplegingsvergoeding.

 

De rechtsplegingsvergoeding is een tussenkomst voor bepaalde prestaties van uw advocaat.

 

Het bedrag van de vergoeding is wettelijk vastgelegd en hangt af van de aard van de zaak.

 

Vanaf 1 januari 2014 zijn de diensten verleend door een advocaat niet langer vrijgesteld van BTW.

 

Ereloonstaten zullen derhalve vermeerderd worden met 21 % BTW.

 

Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand (bv. in strafzaken, verkeer,…), kan u steeds vrij uw advocaat kiezen. Het volstaat de naam van uw gekozen advocaat door te geven aan uw makelaar of verzekeringsmaatschappij.

 

Alle advocaten van Jures Advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Antwerpen, waardoor zij onderworpen zijn aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies.