👦 👧 📣 
NIEUW sinds 8 april 2024 zijn er nieuwe wettelijke bepalingen in werking getreden die het belang van het kind nog meer centraal willen zetten in echtscheidings- en familiezaken:

Concreet moet elke EOT-overeenkomst verplicht de vermelding bevatten hoe er werd rekening gehouden met het belang van het minderjarige kind (vb. de school, hobby's, inspraak van het kind zelf, ...).

Ook zullen partijen expliciet geïnformeerd worden dat ook kinderen jonger dan 12 jaar een verzoek aan de rechter kunnen richten om gehoord te worden.

Het hoorrecht voor minderjarigen vindt ook toepassing bij verwijzing naar de Kamer voor Minnelijke Schikking (KMS).

Er is ook uitdrukkelijk voorzien dat kinderen zich bij het horen door de rechter kunnen laten bijstaan door een meerderjarige vertrouwenspersoon.

 

JURES ADVOCATEN steunt alvast deze initiatieven om kinderen een stem te geven en hen beter te ondersteunen tijdens een echtscheidingsproces 🤝

 

 

📝 Opgelet: vanaf vandaag, 1 september '23, gelden er nieuwe regels voor de invordering van schulden in de verhouding B2C

Zo moet bijvoorbeeld de eerste ingebrekestelling steeds kosteloos zijn en een aantal verplichte vermeldingen bevatten.
Wanneer u een schadebeding bent overeengekomen, wordt deze onderworpen aan een wettelijk maximaal plafond, afhankelijk van het openstaande saldo.
Voor KMO's gelden er uitzonderingen voor het aanrekenen van nalatigheidsinteresten.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het innen van openstaande vorderingen?
JURES ADVOCATEN staat u graag bij!

 

***

 

📝 Op werelddierendag zetten wij vandaag graag de dierenwelzijnswetgeving extra in het zonnetje. 

 

 

De zesde staatshervorming (2014) zorgde voor een regionalisering van de bevoegdheid inzake dierenwelzijn.

Sinds 1 januari 2019 is in Wallonië reeds het Waalse Dierenwelzijnwetboek van kracht.

Afgelopen zomer stelde Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts in navolging nu ook “de nieuwe Vlaamse Codex Dierenwelzijn” voor. Deze werd reeds goedgekeurd door de Ministerraad en ligt nu voor aan het Parlement.

 

De nieuwe Codex voorziet in een aantal baanbrekende maatregelen zoals een algemeen verbod op thuisslachtingen van varkens, geiten en schapen, een verplichte beschutting voor alle dieren, een invoer- en kweekverbod op walvisachtigen in gevangenschap en een verbod op het houden van legkippen in kooien.

 

In elke lokale politiezone moet ook een verantwoordelijke worden aangesteld voor de handhaving.

 

Tot slot bevat het ontwerp ook een stand-stillbepaling: nieuw wetgeving inzake dierenwelzijn mag in dierenbescherming niet terug achteruit gaan.

 

 

 

Fijne dierendag!