📝 Opgelet: vanaf vandaag, 1 september '23, gelden er nieuwe regels voor de invordering van schulden in de verhouding B2C

Zo moet bijvoorbeeld de eerste ingebrekestelling steeds kosteloos zijn en een aantal verplichte vermeldingen bevatten.
Wanneer u een schadebeding bent overeengekomen, wordt deze onderworpen aan een wettelijk maximaal plafond, afhankelijk van het openstaande saldo.
Voor KMO's gelden er uitzonderingen voor het aanrekenen van nalatigheidsinteresten.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het innen van openstaande vorderingen?
JURES ADVOCATEN staat u graag bij!

 

***

 

📝 Op werelddierendag zetten wij vandaag graag de dierenwelzijnswetgeving extra in het zonnetje. 

 

 

De zesde staatshervorming (2014) zorgde voor een regionalisering van de bevoegdheid inzake dierenwelzijn.

Sinds 1 januari 2019 is in Wallonië reeds het Waalse Dierenwelzijnwetboek van kracht.

Afgelopen zomer stelde Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts in navolging nu ook “de nieuwe Vlaamse Codex Dierenwelzijn” voor. Deze werd reeds goedgekeurd door de Ministerraad en ligt nu voor aan het Parlement.

 

De nieuwe Codex voorziet in een aantal baanbrekende maatregelen zoals een algemeen verbod op thuisslachtingen van varkens, geiten en schapen, een verplichte beschutting voor alle dieren, een invoer- en kweekverbod op walvisachtigen in gevangenschap en een verbod op het houden van legkippen in kooien.

 

In elke lokale politiezone moet ook een verantwoordelijke worden aangesteld voor de handhaving.

 

Tot slot bevat het ontwerp ook een stand-stillbepaling: nieuw wetgeving inzake dierenwelzijn mag in dierenbescherming niet terug achteruit gaan.

 

 

 

Fijne dierendag!