Nathalie Somers

Contact :

Rechtstreeks nummer: 03/435 64 52

GSM : 0491/43.83.91

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/nathalie-somers-advocaat-essen-familierecht-strafrecht-collaboratief-onderhandelaar/

E-mail: nathalie.somers@jures.be

***

 

Mr. Nathalie Somers is geboren en getogen in het landelijke Essen-Hoek.

 

Zij studeerde tijdens haar rechtenstudies aan de Universiteit Antwerpen en verdiepte zich in hoofdzaak in het burgerlijk recht  (waaronder het personen-en familierecht, zakenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht), alsook het strafrecht. Zij behaalde in 2012 haar masterdiploma in de Rechten.

 

Omwille van haar interesse in het strafrecht, vervolgde Mr. Nathalie Somers haar studies met een bijkomende opleiding criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij behaalde in 2015 haar masterdiploma in de criminologische wetenschappen.

 

Na afloop van haar studies is Mr. Nathalie SOMERS onmiddellijk aan de slag gegaan bij JURES ADVOCATEN, waar zij ervaring heeft opgedaan in tal van juridische domeinen.

 

Met bijzonder engagement en zakelijke strijdvaardigheid beheert zij sedert 2015 haar dossiers. Dit doet zij evenwel steeds op empathische wijze, waarbij zij transparante en eerlijke communicatie met de cliënt(e) hoog in het vaandel draagt. 

 

Haar inhoudelijke voorkeursmateries, hetzij strafrecht en wegverkeer, bleven tijdens haar professionele activiteiten ongewijzigd. Zo volgde zij in 2022 nog de bijzondere opleiding SALDUZ inzake het leveren van bijstand tijdens verhoor. 

 

Tijdens haar werkervaring heeft zij hiernaast echter ook een bijzondere interesse behouden in het burgerlijk recht en meer in het bijzonder personen- en familierecht (familiale geschillen, echtscheidingen, vereffening en verdelingen etc.).

 

Teneinde u niet enkel op correcte wijze bij te kunnen staan in het juridische discours voor de rechtbank, maar u – afhankelijk van uw concrete noden en wensen - ook te kunnen begeleiden in het kader van alternatieve geschillenbeslechting (onderhandelingen, collaboratieve onderhandelingen, bemiddeling, ….), legt Mr. SOMERS zich erop toe om zich voortdurend te blijven bijscholen en zich met enthousiasme te verdiepen in andere methodes van alternatieve geschillenbeslechting

  • Zo heeft Mr. Nathalie SOMERS in 2023 met succes een bijkomende opleiding afgerond als collaboratief onderhandelaar. Zij is thans ook erkend als collaboratief onderhandelaar.
  • Mr. Nathalie SOMERS startte in september 2023 tevens de opleiding als bemiddelaar. 

Bekijk hier de informatiefiche van mr. Somers