Materies

Een menselijke aanpak en een aanpak op maat is voor ons kantoor van groot belang. Zo wordt voor elk dossier in nauw overleg en met de nodige transparantie samen met de cliënt gezocht naar de beste strategie om het dossier tot een goed einde te kunnen brengen.

 

Een dergelijke oriëntering vertaalt zich dan ook in de rechtsdomeinen waar Jures Advocaten zich op toelegt. Jures Advocaten is thuis in verschillende rechtsdomeinen, waaronder huur en onroerend goed, strafrecht en wegverkeer (incl. bijstand verhoor), familierecht (echtscheidingen, verblijfsregelingen, vereffening en verdelingen, …), handelsrecht en invorderingen, contractenrecht, bouwrecht, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (schadegevallen), sociaal recht (arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht), bewindvoering (voor meerderjarige onbekwamen), etc.

 

Voor de materies waarin Jures Advocaten niet onderlegd is, zoals fiscaal recht en vreemdelingenrecht, beschikt ons kantoor over een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde advocaten alsook accountants, waar indien nodig een beroep op kan worden gedaan voor bijkomende samenwerking en/of doorverwijzing.