Materies

Een menselijke aanpak en een aanpak op maat is voor ons kantoor van groot belang.

 

Zo wordt voor elk dossier in nauw overleg en met de nodige transparantie samen met de cliënt gezocht naar de beste strategie om het dossier tot een goed einde te kunnen brengen.

 

Een dergelijke oriëntering vertaalt zich dan ook in de rechtsdomeinen waar Jures Advocaten zich op toelegt.

 

Jures Advocaten is thuis in bijna alle rechtsdomeinen, waarbij de advocaten intern vaak nauw overleg plegen en hun vakkennis delen.

 

Bovendien beschikt ons kantoor ook over een zeer uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland van gespecialiseerde advocaten alsook accountants, waar indien nodig een beroep op kan worden gedaan voor bijkomende samenwerking.

 

Op die manier kan ons kantoor fungeren als centraal aanspreekpunt  voor de

globale afhandeling van uw dossier.